มาสร้าง DB diagram แบบง่ายด้วย dbdiagram.io

https://dbdiagram.io คือเครื่องมือฟรีสำหรับสร้าง ER diagram แบบง่าย ใช้การเขียน Code แทนการวา่ด เหมาะสำหรับ developer สร้างขึ้นโดยบริษัท Holistics ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติสิงคโปร์ที่ทำงานทางด้าน BI

วิธีใช้งาน

เข้าไปที่ https://dbdiagram.io และกด Go To App ก็จะมีหน้าต่างให้ใช้งาน โดยด้านบนจะเป็น Toolbar ด้านซ้ายเป็น Code Editor และด้านขวาเป็น Diagram Preview

example

วิธีเขียน diagram ก็คล้ายกับการเขียน model โดย Syntax ที่ใช้สร้าง Table จะเป็นดังนี้

Table tablename {
id int PK
field1 int
field2 varchar
field3 varchar
}

การสร้าง Relation ก็จะเป็นดังนี้

Ref: table2.table1_id > table1.id

เมื่อเขียน code เสร็จเราก็จะสามารถปรับตำแหน่งที่ด้านขวาได้ และสามารถ Export มาเป็น MySQL, PostgreSQL, PDF และ PNG หรือสามารถแชร์เป็น link ก็ได้นะ

ถ้ามี db อยู่แล้วก็สามารถ import เข้ามาได้เหมือนกัน import

ใน app จะมี example diagram อยู่แล้ว สามารถเข้าไปศึกษาได้ทันที

ใช้แล้วชอบทำยังไง ❤️️

https://dbdiagram.io ให้ใช้งานฟรี ถ้าใช้แล้วอยากสนับสนุน ทางผู้สร้างให้ทำการแชร์ออกไปให้คนอื่นได้ใช้อีกเยอะๆ โดยใช้ hashtag #dbdiagram.io หรือเจอบักอะไรก็แจ้งได้ที่ https://goo.gl/forms/88AmYOyiIiTuFuzG3