มาสร้าง DB diagram แบบง่ายด้วย dbdiagram.io

https://dbdiagram.io คือเครื่องมือฟรีสำหรับสร้าง ER diagram แบบง่าย ใช้การเขียน Code แทนการวา่ด เหมาะสำหรับ developer สร้างขึ้นโดยบริษัท Holistics ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติสิงคโปร์ที่ทำงานทางด้าน BI

»