บันทึกการย้ายจาก Jekyll ไปยัง Hugo และ Github pages ไปเป็น Netlify

เนื่องจากได้ย้าย blog จาก Jekyll ไปใช้ Hugo แทน และย้าย host จาก Github pages ไปใช้ Netlify เลยบันทึกลำดับการย้ายระบบไว้ เผื่อเป็นประโยชน์ต่อคนที่จะลองใช้ Hugo

»

รัน go app แบบ background ด้วย supervisor บน Ubuntu 16.04

ในการนำ go มาใช้เป็น REST API หรือ Web Server เวลา Production จำเป็นต้องรันในลักษณะ background process ซึ่งถ้าเริ่มต้นก็อาจจะใช้ nohup รันขึ้นมา ซึ่งจะเป็น command ทำให้การจัดการยุ่งยาก และไม่มี logrotate

แต่อีกทางเลือกคือใช้ supervisor มารันเป็น service ครอบ process ของ go application และจัดการเรื่อง logrotate ให้เลย

»