Single Gateway คืออะไร ทำไมต้องกังวล????

ภายในวันสองวันที่ผ่านมา เราอาจจะได้เห็นข่าวจากหลายๆที่ เรื่องกระทรวง ICT ดำเนินการเรื่อง Single Gateway แต่หลายๆคนก็ยังงงๆ ว่า Single Gateway คืออะไร ทำไมชาวเน็ตถึงต้องต่อต้าน มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้าง วันนี้ จะมาอธิบายให้ครับ

»