บันทึกการย้ายจาก Jekyll ไปยัง Hugo และ Github pages ไปเป็น Netlify

เนื่องจากได้ย้าย blog จาก Jekyll ไปใช้ Hugo แทน และย้าย host จาก Github pages ไปใช้ Netlify เลยบันทึกลำดับการย้ายระบบไว้ เผื่อเป็นประโยชน์ต่อคนที่จะลองใช้ Hugo

»